Men noen må betale gildet. Hittil har media fokusert på vanlige lønnsmottakere og trygdete som i dag står for 75 prosent av skatteinngangen. Problemet har imidlertid en side til.

Skillet går ikke bare mellom «rike» og «fattige» — eller «eiere» og «arbeidere». En urettferdig skattefordeling skiller også mellom gamle og unge. De unge eier ikke, har ikke etablert seg ferdig, mangler en solid basis, mangler erfaring og mangler kapital. Og det er de unge i dag som betaler for at de rikeste skal bo i et skatteparadis.

Når Høyre så foreslår å øke skillet ved å kutte lønnen til de unge og ved å fjerne de siste rester av beskatning til de rikeste, viser det at Høyre ikke forstår hvor skoen trykker og ikke ønsker å gjøre noe med det.

REIDAR KAARBØ, REDAKTØR