Sannheten er at Høyre sitter med solid medansvar.

Et selvsagt poeng er at Høyres kommunalminister har fungert som bulldoser mot kommuneøkonomien helt fra hun inntok kontoret sitt 19. oktober 2001. Erna Solberg og hennes regjering har bare strammet kvelertaket på kommunene — og dermed også på Bergen kommune.

Men de som styrer Bergen kommune har også klart å rote det grundig til her lokalt. Den økonomiske organiseringen av Bergen kommune har spilt fallitt. Og den organiseringen har Høyre presset frem, sammen med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti.

Bergen kommune har nemlig mistet styringen på økonomien, fordi Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti tvang igjennom at Bergen kommune samtidig gjennomførte følgende:

a. Bydelsreformen , med utsetting av ansvaret for mer enn 80 prosent av kommunens drift til bydelene, før det var foretatt en reell evaluering av bydelsforsøket i prøvebydelene Arna og Loddefjord. Opplegget gikk ut på at med ansvaret skulle det ikke følge noen reell myndighet over de økonomiske rammene.

b. Innføring av byregjering - en ordning som konsentrerer makten, lukker for innsyn, og hindrer opposisjonspartiene i å delta i beslutningsprosessen. Etter at man hadde ført nesten alle oppgaver vekk fra Rådhuset og ut i bydelene, innførte man altså et omfattende politisk pampevelde i Rådhuset.

c. Slutt på å lage budsjetter som besto av delbudsjetter for de enkelte driftsenhetene. I stedet innførte man rammebudsjettering , som gjorde det mulig å vedta budsjetter som ikke har noen påviselig sammenheng med virkelighetens verden - under den utrolige merkelappen «det kriteriebaserte ressursfordelingssystemet» (pust ut og skyll!).

d. For å sikre at kaoset skulle bli fullstendig, ble antall bydeler redusert fra 12 til 8 , dvs. at bydelsgrenser ble endret, etablerte bydelsadministrasjoner omkalfatret, og man sikret at det var umulig å budsjettere fordi sammenliknbare regnskapsdata ikke fantes.

e. Endelig ble det innført et opplegg med internhusleie , som medfører masse ekstraarbeid og ellers er uten noen reell økonomisk betydning, fordi det bare består av massevis av fiktive transaksjoner i kommunen. Det gjør at regnskaper og budsjetter blir uforståelige, og at kommunale etater kan komme til å leie lokaler eksternt fordi den interne husleien er satt for høyt slik at kommunale lokaler blir stående tomme.

Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har vært støttespillere for byrådet på ulike punkter underveis i den økonomiske fiaskoen, men det er altså Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som er hovedarkitektene.

RV i Bergen krever at det gigantiske og helt feilslåtte eksperimentet til H, AP og KrF i Bergen må avvikles snarest. Organiseringen vi hadde frem til 1999 må gjenopprettes. Det eneste som fastholdes, er at antall bydeler må fastholdes på 8, slik at man ikke lager enda mer kaos.

Samtidig med at man på den måten rydder i eget hus, må Bergen kaste seg inn i det gryende opprøret som nå utvikler seg i kommune-Norge. Det er nødvendig å lage en bred protestbevegelse mot stortingspolitikerne: De disponerer en av verdens største pengesekker og tar kvelertak på kommuneøkonomien. Et kommuneopprør er den realistiske veien å gå! Torstein Dahle, 1. kandidat på RVs bystyreliste