Det er lett å bli fristet til å hoppe på aksjoner for lavere skatter for å få mer i lommen, men Høyre lurer folk. Dersom du tjener under 290.000 vil du ikke ha noe glede av Høyres skattepolitikk. Dersom du tjener over 500.000 kroner får du 30.000 kroner i skattelette og dersom du tjener en million kroner så får du 100.000 kroner i lette (tall fra Dagens Næringsliv). Dette har vi ikke hørt Høyre si høyt, at de vil ha skattelette for de rike samtidig som vi som ikke har så mye, må betale svindyrt for skolefritidsordninger og barnehager. Høyrestyrte Oslo har et av de dårligste og dyreste barnehage— og skolefritidsordnings-tilbudene til familier i landet. Dette er høye avgifter som folk må betale for at de som har mye skal få mer. Jeg synes Høyres skattepolitikk er urettferdig. Jeg synes det er riktig at de som har litt mer, betaler litt mer slik at vi kan få skole- og barnehageplass til alle. Det er rettferdig politikk og det er også lønnsom politikk, og det er varm politikk. Lønnsom fordi det er dyrt at folk faller utenfor og får problemer, varm fordi den tar vare på folk uansett bakgrunn, og rettferdig fordi den gir folk like muligheter. Høyee vil ha lavere skatter for de rike, Arbeiderpartiet at vanlige folk skal kunne ha barna sine i barnehagen og skolefritidsordningen, og vi vil at vanlige folk skal få hverdagen til å gå rundt. Jeg har i hvertfall ikke lyst til at min skatt skal gå i lommen på en eller annen millionær fra andre kanten av byen.