Både fagbevegelsen og vi i SV er ikke i tvil om at så er tilfelle, men det er som Høyres fiende i valgkampen, ikke som hardt arbeidende ansatte blant annet innenfor helse og omsorg.

Solberg og Høyre beskylder både fagbevegelsen(med Fagforbundet i spissen) og Sv politikere for å være mot enhver form for fornyelse. Det vet både hun og Høyre at er direkte feil. Det er Høyre og Solberg som sverger til en politikk som dog var nyskapende i 1776, men som drøye to hundre år senere er gått ut på dato.

I Bergen har Fagforbundet og SV tatt initiativ til omstilling og endring gjentatte ganger, mot stemmene til Høyre, konsekvent.

I Åsane bydel gjennomføres det et Modellkommuneforsøk, kalt Modellbydelen Åsane, initiert av daværende Kommuneforbundet(nå Fagforbundet) og SV. Dette har Høyre stemt imot, konsekvent.

Omstillingsprosjektet handler om å gi ansatte tillit. Det handler om å anerkjenne ansatte som en resurs, ikke som en utgiftspost.

Dette vil SV i samarbeid med fagbevegelsen fortsette med. Men i motsetning til Høyre, vil SV ikke akseptere at god eldre omsorg er billig omsorg, ei heller at en god personalpolitikk er å ha færrest mulig ansatte.

SV ønsker å trygge og å videreutvikle de offentlige arbeidsplassene i et nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner!!

Godt valg!

HENNING TRELLEVIK

BYSTYREMEDLEM, SV