Videre er det slik at bilistene skal betale banens årlige driftskostnader gjennom økte parkeringsavgifter, «veiprising» eller på andre finurlige måter. M.a.o.: Jo flere bileiere som bruker banen Nesttun-Bergen, desto mindre tilskudd av driftskostnader fra de samme — bortsett for bilistene fra vest og nord. De vil til gjengjelde få gleden av å subsidiere bybanen gjennom økte avgifter etc. i et tappert forsøk på å unngå at bybanebilletten må økes til «astronomiske høyder». Det hele blir omtrent som å bære høy til død hest.

KJELL LARSEN, KOLSTIBOTN