Kvinnen, som ble gravid med hotellgjesten, skal ha oppgitt at hun husket hvilket hotellrom mannen bodde på og hvilken by han var hjemmehørende i. Navnet hans derimot hadde hun ikke. Men gjestelisten hotellet fører, kunne avslørt mannens identitet. Nå tar trygdedirektør Dagfinn Høybråten opp denne høyst spesielle saken med barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim. Barneloven et hinder Trygdedirektøren ber ministeren sørge for forandringer i lovverket, i barnelovens paragraf 5, og skriver :"- Dersom departementet er enig i at trygdeetaten bør ha adgang til å innhente denne type opplysninger (blant annet innsyn i gjestelister på hotellene red. anm.), og at det foreliggende lovverk ikke er tilstrekkelig, ber vi departementet vurdere en lovendring". Reiser saken Høybråten reiser denne saken etter at en rekke fylkestrygdekontor, ifølge trygdedirektørens brev til Karita Bekkemellem Orheim, har stått overfor liknende problemer som denne nattlige hotellsaken fra Vestlandet: -"Vi har tidligere hatt saker hvor moren vet på hvilket skip mannen arbeidet, i hvilket firma, militæravdeling osv.". Men barnefaren har sluppet unna trygdeetatens søk etter den biologiske faren, i etterkant av samleiet.. Politiet liker ikke jakta Dagfinn Høybråten og Rikstrygdevereket er også bekymret fordi politiet ikke lenger er like villig til bistå bidragsfogden. Politiet kan nå nedprioritere jakten på ukjente barnefedre:- Politininstruksen er endret. I paragraf 118 var det tidligere nevnt at politiet skulle bistå bidragsfogden ( i jakten på biologiske fedre, red. anm). Tilsvarende bestemmelse finnes ikke i den nye instruksen, sier Høybråten.Etter at Vestlandshotellet nylig nektet Høybråtens folk i distriktet tilgang til gjestelisten er barnefaren ikke identifisert. Nå ber trygdedirektør Høybråten altså om at Karita Bekkemellem Orheim sørger for en lovendring.