Debatt Av Haldis Urheim, adjunkt

Det er flott, som Omar Mekki sa i et intervju i radioen, at medieforskere kommer inn i debatten om «drittsekk-tv». Det er også flott at Omar Mekki har startet denne offentlige debatten.

Jeg tror ikke at lærere har «moralsk panikk» når det gjelder de fleste barn. De fleste har gode, trygge hjemmeforhold og foreldrene har god greie på hva barna deres ser på tv. Men det er de få, de ressurssvake som ofte ikke har omsorgspersoner rundt seg, som trenger at det blir sendt gode barneprogrammer i barnetv-tiden.

I innlegget til Alex Iversen savnet jeg også dokumentasjon som underbygger påstandene hans.

Det siste avsnittet i innlegget om at «landets lærerskoler er blitt samlingssted for skoletapere» gjør at jeg — og jeg tror mange med meg - får et inntrykk av at denne medieviteren ikke kan tas seriøst.