Av Astrid Nilsen

Ett av disse er Fr. Meltzers gt. 10 som står oppført med 38 rom og en døgnpris på kr 400. Det er begynt å flytte folk inn der selv om huset ennå ikke er ferdig rehabilitert. For i underkant av to år siden var dette et hus med store leiligheter der det bodde familier med barn.

I kommunedelplan sentrum 2000-2011, vedtatt i Bergen bystyre 10.12.2001, under § 10 Boligområder, står det bl.a.: I boligområder skal familieboliger prioriteres. Ved ombygging av eksisterende store leiligheter, tillates maksimalt 20 prosent av bruksarealet nyttet til 2-romsleiligheter eller hybler. Betyr denne type vedtekter noe? Hvem skal eventuelt følge disse opp?

Jeg har bodd i nabohuset i nærmere 20 år. Flere av de store murgårdene i området, som det tidligere bodde familier i, er solgt til eiendomsfirma som har omgjort disse til hybler for studenter. Markedet er kanskje mettet når det gjelder studenter. Fortjenesten ved å drive hospits er vel også mer forlokkende. I august ble det sendt ut nabovarsel for denne eiendommen med informasjon om bygningsmessige forhold, samt søknad om bruksendring av kjeller til boligformål. Det ble ikke nevnt noe om bruksendring til næringsformål som hospitsvirksomhet må sies å være.

Ved henvendelse til byggesaksavdelingen får man vite at dette er helt ukjent. Det er ikke gitt godkjenning til hospitsvirksomhet og man kjenner heller ikke til noen kvalitetsavtale for Bergen kommune. Ved henvendelse til sosialseksjonen får man vite at de har ansvar for kvalitetsavtalene for hospits og godkjenner disse etter retningslinjer fra departementet. De ser bare på de materielle forhold og ikke på dimensjonering og beliggenhet. Dette mente de var en sak for byggesaksavdelingen. Ved ny henvendelse til byggesaksavdelingen får man til svar at man ikke helt vet hvor det overordnede ansvar ligger. Det antydes at kanskje bydelsdirektøren er den rette person å henvende seg til.

Fr. Meltzers gt. 10 ligger i et lite gatetun inn fra Strømgaten. Strømgaten 42 har over en viss tid fungert som hospits. Det har vært en del bråk og spetakkel fra dette huset og man har merket seg en betydelig trafikk fra dette huset, bl.a. av personer som frekventerer Nygårdsparken. Mellom Fr. Meltzers gt. 10 og Strømgaten 42 er det kun to hus. I Nygårdsgaten finnes det to hospits med henholdsvis 12 og 23 rom. I Lyder Sagens gate ligger det ett med 31 rom. I Rosenbergsgaten ligger det ett med 7 leiligheter. Hospitsene ligger med andre ord tett som hagl i dette området.

Så mitt spørsmål er: Ønsker man seg en slik konsentrasjon av hospits for bostedsløse i et boligområde beliggende nært opptil de narkomanes samlingssted Nygårdsparken?