Eigarane av Sea Grain blir difor kalla inn på teppet slik at det politiske miljøet blir kjent med bakgrunnen for å leggja ned heile verksemda på Horsøy. Ordførar Kari Manger at folk er skuffa og opprørt over det som har skjedd.

Kommunen har investert for 20 millionar kroner i ny veg til Horsøy. I tillegg til møte med eigarane, legg ordføraren opp til møte med fylkesordførar Gisle Handeland og dei tilsette på fabrikken.

Kommunen skal også få ei juridisk gjennomgang av avtalenen mellom fabrikken og kommunen om vegtilkomst til Horsøy.