I disse dager finsikter fire unge karer utstyrslisten og pakker pulkene for sitt livs størst utfordring. De skal gå tvers over innlandsisen på Grønland – omtrent i samme rute som Fridtjof Nansen gjorde for 113 år siden.— Vi reiser fra Bergen i slutten av måneden og starter oppstigningen fra østkysten 1. august, forteller Jørn Roger Arnesen (32), Olav Kristian Carlisle (26), Arild Amundsen (27) og Tommy Bøe (28). Arnesen er fra Bergen og de tre øvrige fra Voss. De er alle tilknyttet Heimevernet. I Nansens spor - Oppstigningen skjer fra Angmagssalik – samme sted som Nansen startet. Turen skal ende opp i Søndre Strømfjord på vestkysten. Vi har med proviant for 30 dager, men regner med å klare turen på mellom 22 og 25 dager, forteller de. BT traff dem da de var i full sving med å gå gjennom utstyr og proviant i et lager i Åsane.- Planleggingen og innsamling av utstyr og proviant startet i oktober. Nå er vi snart klar til å sende av gårde alle sakene. Hver mann skal ha med seg mellom 60 og 70 kilo utstyr og mat, forteller de fire kameratene. Mange utfordringer - Hvorfor oppsøker dere slike strabaser og farer?- Mange har spurt oss om det. Vi har lyst å gjøre noe ingen av våre venner og bekjente har gjort. Det må innrømmes at vi er tiltrukket av spenningen med en slik tur og de utfordringer vi blir nødt til å takle underveis. Og vi ser en utfordring i å mestre de psykiske påkjenningene en slik tur er full av. Det fysiske regner vi også med å klare ettersom alle fire er i god fysisk form. Vi har planlagt å starte moderat og så øke farten og dagsetappene etter hvert. Men vi har bestemt oss for å bruke god tid. Dette er ikke et rekordforsøk. For oss er hele hovedpoenget å gå over isen som dekker Grønland, forteller de fire karene.De skal ha med seg satellittelefon og har opprettet egen hjemmeside som skal oppdateres hver dag. På nettadressen www.airsnap.net kan man følge ekspedisjonen.

REISEKLARE: Fire karer klare til å reise til Grønland for å møte utfordringene på innlandsisen: fra venstre Olav Kristian Carlisle, Tommy Bøe, Arild Amundsen og Jørn Roger Arnesen.
FOTO: VEGAR VALDE