— Tallet er høyt, men vi har ikke grunnlag for å si at det skyldes manglende respekt for vær og vind, sier politimester Einar Drægebø. Politiet i Hordaland ledet i 2000 til sammen 15 søk etter omkomne på sjøen.- Dette er et ressurskrevende arbeid som også krever særlig oppfølging i forhold til pårørende og etterlatte, sier politimester Drægebø. Søket etter de omkomne i "Sleipner"-forliset var det mest omfattende.