ØRJAN TORHEIM

Nytelseslydene fra skjeggfiskenes konge er bare ett av eksemplene på språklige hemmeligheter som forskerne nå har klart å «stjele» fra fiskene. Oppfatningen av havet som et stille univers står virkelig for fall.

«Ja, fisken snakker»

— Både torsk, sei, hyse og brosme, som vi har undersøkt mest, er ganske snakkesalige, smiler Aud Vold Soldal, forsker og seksjonsleder ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

— De kommuniserer ved å bruke lyder, et slags språk, nesten som oss mennesker. Ikke så sofistikert, selvfølgelig, men, ja: Fisken snakker.

Utstyrt med avansert mikrofon- og kamerautstyr, har forskere ledet av Havforskningsinstituttet i tre år jobbet med å kartlegge fiskens språk og i hvilke sammenhenger de ulike språklydene brukes.

— Om vi kan kalle fisken intelligent, er vanskelig å si. Men vi ser hvert fall at ulike fiskearter lager bestemte lyder i bestemte situasjoner, for eksempel når fisken er skremt, aggressiv, når den gyter eller skal hevde territoriet sitt, sier Vold Soldal.

Lokke og lure

Det langsiktige målet med fiskespråk-forskningen er selvfølgelig både seriøst og næringsrettet, nemlig utvikling av bedre fangstmetoder.

Drømmen til forskerne er å kunne bruke kunnskapen om fiskespråket til å unngå uønsket bifangst og fisk som er for liten.

— For eksempel kan lyden fra gytemoden torsk brukes til å lokke til seg annen torsk, slik at fiskerne får rene torskefangster. Men det er langt frem, innrømmer Vold Soldal.

I mellomtiden kan de unike «spionopptakene» av våre svømmende venner nytes på en cd, som presenteres av Forskningsrådet under Norfishing-messen i Trondheim.

Hvis du ikke har tenkt deg dit, kan du fritt gå inn på hjemmesiden til Havforskningsinstituttet og få en annerledes lytteopplevelse.