Det er et fantastisk flott veianlegg Vegvesenet har gitt oss trafikanter på strekningen Midtun-Fjøsanger. De gamle, slitsomme køene om morgenen er borte, og trafikken flyter jevnt og greit, med god fart.

De er allerede godt i gang med problemkrysset ved Krambua, og snart starter de vel på å ferdiggjøre nordgående tofelts-trasé fra Søråskrysset til Hop. En liten bønn har jeg likevel til avdelingen for skilt og markører: På Kontinentet sist sommer var det flott å se hvordan veistellet i EU synliggjør eventuelle innsnevringer: Der kjørebanen smalner fra to til ett felt, setter de opp vertikale markørskilt, med vekslende fargede og hvite striper på skrå ned mot den videregående kjørebane. Og på toppen er de forsynt med blinkende markørlys, som også blinker etter hverandre i den retning man må skifte felt. Det vil være en stor fordel dersom Vegvesenet kan sette liknende markører oppå den grå (i mørket vanskelig å se) murkanten, der hvor to felt blir til ett, like nord for Troldhaugtunnelen, i sørgående retning!

Fletting og glidelås er greit, men langs den muren vil det dessverre skje ulykker, om intet gjøres. Dette er peanuts for Vegvesenet, og det er min tro og mitt håp at dette blir ordnet snarest!

TERJE HAUGOM, RÅDAL