I tilknytning til Terje Haugoms innlegg (BT tirsdag) har jeg lyst til å utvide honnøren til også å gi Vegvesenets fagfolk kompliment for den estetiske nytelse anlegget gir oss trafikanter.

Jeg har helt fra barneårene vært glad i å få oppleve farge— og linjespillet i en vellykket gråsteinsmur, og langs Fritz C. Riebers vei, Fjøsanger-Hop og på Nesttun-Midtun finnes det en sann øyenslyst i så henseende for den som gir seg tid til å nyte det.

Hjertelig takk!

FRA GAMMEL FOTGJENGER OG BILIST