All den tid homofile ikke selv kan bli foreldre uten gjennom en overstyring av naturen (adopsjon), er foreldreskap avhengig av dette.

Hvorvidt et homofilt par kan være like gode foreldre for et adoptert barn som et heterofilt par (som Waage sannsynligvis mente) er et helt annet spørsmål. Rent teknisk sett kan de nok være omsorgsfulle nok, men det gjør dem ikke like skikket som foreldre.

Det er det bare én mann og én kvinne som kan være.

Skal man åpne for adopsjon for homofile, vil neste steg naturlig nok måtte bli hvorvidt organisasjoner, konsern og laboratorier kan kreve å adoptere barn som er dannet i prøverør — for forskningens skyld.

Lars-Toralf StorstrandBergen