Av Jan-Christian Kolstø,medlem av Bergen Venstre

I mangel av evne til å vinkle problemstillingen rundt behandlingen av konjunkturavgiften og avskrivningssatsene for næringsbygg på en nøktern og interessant måte, henfaller hun til tendensiøse formuleringer og prøver å dra politiske veksler på Søviknes-saken. Når hun bevisst kombinerer uttrykk som «nachspiel på hotellrom», «sene nattetimer», «anger» og «aktiviteter som ikke tåler dagens lys» er det med all tydelighet at hun ønsker å dra paralleller til en tragedie som overhodet ikke har noe med saken å gjøre. Bruk av slike språklige virkemidler er etter min mening ikke verdig betegnelsen retorikk — snarere føyer det seg inn i rekken av populistiske politikeres iherdig konkurranse om å slå politisk mynt på et mulig sex-overgrep.

Videre synes jeg det er underlig at hun som en respektert folkevalgt Høyre-politiker faller for fristelsen til å fremstille saken ved å bruke populistiske og gjennomskuelige triks, når saken sett fra Høyres side er av en slik karakter at det ikke burde mangle på gode og relevante argumenter. Jeg er langt på vei enig i noe av Solbergs kritikk av Arbeiderpartiet og Sentrumspartienes behandling av de ovennevnte saker, men når hun ikler sin argumentasjon en slik tendensiøs språkdrakt, drukner budskapet i blodtåken. Jeg håper at dette skyldes ren overivrighet og ubetenksomhet fra Erna Solbergs side og at hun for fremtiden holder seg for god til lignende argumentasjon.