Statsminister Kjell Magne Bondevik kommer selv til Bergen for å presentere den prestisjetunge forskningsprisen onsdag formiddag.

Inntil da skal alle detaljer rundt prisen være hemmelig. Rektor ved Universitetet i Bergen, Kirsti Koch Christensen vil ikke engang bekrefte at det er Universitetet i Bergen som skal forvalte prisen.

Men informasjonssjef Øivind Østang ved Statsministerens kontor opplyser at dette er bestemt. Andre konkrete opplysninger om prisen og minnefondet som skal finansiere prisen, overlater også han statsministeren å gi.

200 millioner

Det er i revidert nasjonalbudsjett regjeringen foreslår å etablere en nordisk pris for fremragende forskning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

Prisbeløpet skal være på om lag 5 millioner kroner. Prisen skal i utgangspunktet deles ut hvert år. Et minnefond på 200 millioner kroner skal opprettes for å finansiere prisen. Det er meningen at prisen skal deles ut første gang i 2004. Da vil det være 250 år siden den kjente bergenske komedieforfatteren døde.

Formålet med prisen er å skape økt oppmerksomhet rundt betydningen av nordisk humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning.

For folk flest var Ludvig Holberg først og fremst kjent som komedieforfatter. Det er mindre kjent at Holberg også var professor i metafysikk og latin ved Universitetet i København.

Professor Holberg

Faktisk var hoveddelen av hans forfatterskap faglige skrifter, deriblant betydelige verker innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus, teologi og statsvitenskap.

For to år siden vedtok Stortinget å opprette Niels Henrik Abels minnefond. for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk. I utgangspunktet ønsker trolig regjeringen å sy det nye Ludvig Holberg minnefond over samme lest. Dermed er også trolig at Utdannings— og forskningsdepartementet som formelt skal opprette fondet, vil bruke Abel-fondets statutter som modell når statuttene for det nye fondet skal settes opp.

Det er et styre og en faglig komité som administrerer fond og prisutdeling av Abel-fondet. Styret består av fem personer som er oppnevnt av forskjellige forskningsinstitusjoner. En faglig komité som består av internasjonalt anerkjente forskere utnevner prisvinneren. Komitémedlemmene kan være både norske og utenlandske. Komiteen har også ansvaret for arrangementene i forbindelse med prisutdelingen.

Følger Universitetet i Bergen opplegget til Abel-prisutdelingen, blir det både stor festivitas og betydelige faglige markeringer rundt utdelingen av Holberg-prisen.