debatt AvBjörn Olav Roaldseth BT begrunner velkomsten med at kirken også trenger krefter som ham skal den vinne hjerter i en fremtid der skillet mellom stat og kirke snart fremstår som uavvendelig. Mange av oss er enige i det, vil jeg anta. Kanskje tiden er mer moden for Hognestad i dag, spørres det i lederen. Det tror jeg imidlertid ikke. Så lenge Kirken mer eller mindre lar seg styre av Indremisjonen — som de fleste av Kirkens medlemmer paradoksalt nok ser på som en pest og en plage - er ikke det en aktuell problemstilling. Når lederen videre hevder at DNK ville ha godt av at Helge Hognestad tok på seg å starte en debatt om forståelsen av Gud og Jesus, vil jeg hevde at dette er DNK overhodet ikke interessert i. Husk at DNK er glad så lenge den får sove i fred. Når alt kommer til alt så er tross alt DNK (som en menneskeskapt institusjon på linje med Indremisjonen, dvs. av denne verden) stort sett et treffsted for maktmennesker som ikke får utøvd nok av sin makt i samfunnet ellers, eller enslige pensjonister som er interessert i å komme i kontakt med andre, (hvor det sistnevnte selvsagt er et godt sosialt engasjement). DNK kan på mange måter sammenliknes med Fotball-Puben som også er et treffsted for mennesker med samme interesse, bare at alkoholkonsumet ved nattverdsringen er nok noe mindre, kanskje noe Fotball-Puben kunne lært noe av. Utrolig hva man kan lære av hverandre! Jeg vil mene at Hognestad nå bør få en pause fra å gjenoppta en debatt om kristendomsforståelser. Hognestad har brukt nok tid på det, og når han var på det mest aktive, stod han helt alene, akkurat som Stefanus mellom stene. Mange prester stod for akkurat det samme som Hognestad, men holdt kjeft, fordi de var redde for sitt levebrød. Til slutt fikk Hognestad et statsstipend og ble sendt langt til skogs, for å holde kjeft. Derfor bør han nå unnes å bruke sin tid til å forkynne evangeliet, slik han selv har fått det åpenbart. Man sier jo at kristendommen er en åpenbaringsreligion, og det betyr ikke mindre enn at det er en erfaringsreligion. Dermed er det i en slik religion plass for de merkeligste dogmer - som bare blir brukt som skyte- og drapsvåpen mot annerledes tenkende. At det er Hamar bispedømme som er plassen for Helge Hognestad, betrakter jeg som helt rimelig. For husk at en traust bonde fra Hedemark hører ikke på hva som helst av det som kommer fra en prekestol. De vil ha ærlig, klar og tydelig tale. De er derfor ikke er så lette å lure som en bonde fra en eller annen vestlandsfjord - hvor klangen er: Jo, mer eventyrlig, jo, bedre!