Av Borghild Lieng (Ap)

bystyrerepresentant,

leder Årstad bydelsstyre

Sagen har også helt rett i at Danmarks plass-krysset her spiller en meget sentral rolle — her kommer problemene meget klart til syne, og hvis en tar Statens vegvesens prognoser for forventet økning frem mot 2015 inn over seg, så skjønner en at noe må gjøres .

Å forbedre kryssløsningene er en ting, herunder i større grad å skille gjennomgangstrafikk og nærtrafikk, samt å gjøre forholdene mer levelig for de mye trafikanter med en lang tunnel-løsning - ikke glem at Danmarks plass er omgitt av et ganske stort boligområde - men, i tillegg til alt dette, kommer vi ikke utenom at vi også må se på løsninger som leder trafikk utenom Danmarks plass - man kan ikke fortsette bare å lede mer og mer trafikk til Danmarks plass !

Egentlig er det helt utrolig, og meget lite moderne, at vi i vår visdom har klart å vedta at E 39 - Kyststamveien - også i fremtiden skal gå - hvor hen? Ja, nettopp - over Danmarks plass!

Fra Stavanger til Ålesund - over Danmarks plass!

Det er hyggelig at folk har lyst til å besøke Vestlandets hovedstad - og folk skal være hjertelig velkommen, også i fremtiden! Men skal man bare forbi, så får man heller gjøre som Bøygen, gå utenom!

Har dere kjørt det nye veianlegget Midtun-Hop? Nå kommer man til Midtun på «no time».

Og når E 39 fra Os til Rådalen endelig en gang står ferdig, så har man god forbindelse fra den kanten. Til Midtun. Og så er det stopp - omtrent. Her møter vi syv kilometer med skikkelig gammeldags geitesti - Grimesvingene, mellom Midtun og Espeland.

Videre derfra er det stort sett ganske høvelig, og skal man bare kjøre gjennom, på strekket nord-sør, så må vi nå slå et slag for Arnadalen, som et parallelløp til Bergensdalen.

Skal det bli levelig i Bergensdalen, også i fremtiden, må vi kunne fordele trafikken i langt større grad mellom disse to - Bergensdalen og Arnadalen.

Nå må vi få opp på dagsordenen at de syv kilometer mellom Midtun og Espeland, Grimesvingene, trenger en forbedring. Går det ikke snart an å få et gjennomslag - bokstavelig talt - for tunnel-løsning på østsiden av Grimevatnet?

Hva vil man oppnå med det?

Minst to ting:

En riktigere fordeling, ved å lede en større del av gjennomgangstrafikken utenom , og ikke gjennom, Bergensdalen.

I tillegg til dette, vil man få løst opp mer enn 20 års omfattende båndlegging og stillstand for Espelands-området. Med mitt kjennskap til Arna vil jeg si: Arna har noe Bergen trenger - nemlig plass! Plass, både til mer boliger, og mer næringsvirksomhet.

Arna har allerede en betydelig næringsvirksomhet - f.eks. ved de 150 tekstilarbeidsplasser som finnes, nettopp på Espeland.

Men den mangeårige båndlegging av store arealer i denne del av byen har vanskeliggjort den videre utvikling som både Arna og Bergen trenger, og som det her virkelig er rom for.

For øvrig vil jeg si, til en viss biltunnel som mange i omegnen, men ikke fullt så mange i sentrum ønsker seg gjennom Ulriken:

Dersom man først får laget en skikkelig ringvei øst-løsning, ved å få orden på disse syv kilometerne ved Grimesvingene - det burde da ikke være all verden det? - slik at trafikk som skal forbi ledes utenom , og ikke inn til sentrum, og for øvrig naturligvis får overført en større andel av trafikken over på gode kollektivløsninger, så har man fått gjort noe fornuftig i forhold til de største innvendinger mot denne berømmelige tunnel -. Men det er meget viktig at disse tiltak kommer først !

For beboerne rundt Danmarks plass, ja, her er mange beboere, og flere kommer til, med den bebudete nybyggingen langs Damsgårdssundet, så er det viktig i langt større grad å lede trafikk utenom Danmarks plass. Det er en helt avgjørende forutsetning for å kunne gi dette området et mer levelig nærmiljø, med de kvaliteter vi i dag forventer et godt bomiljø skal ha.