De argumentene som Ringdal bruker er grunnen til hjerteattacet. Hvorfor bruker Attac opprør og noen steder tyr til vold? Svaret er ganske enkelt. De kan ikke kjøpe seg de avgjørelsene de ønsker, slik multinasjonale selskaper gjør.

Attac reagerer for eksempel på valutaspekulasjon. Det er en grenseløs og spekulativ handel som kan knekke ryggen på økonomien i land som blir tilstrekkelig utsatt. Spekulasjonene har kun profitt som mål. Hvilket oppegående menneske kan akseptere at et land kan legges i økonomiske ruiner, for et slikt formål? Unge Høyre tydeligvis.

Jeg registrer også at Unge Høyre tror på fremtiden. Problemet er bare at Unge Høyre mener fremtiden tilhører de som har råd til den. Det er ikke annet enn en stor selvmotsigelse når de hevder de tror på mangfold, muligheter og frihet. Det er noen av sosialismens grunnpilarer Ringdal her ramser opp.

Vi som er fiender (sosialister) kan bare tilføye at dette skal gjelde alle mennesker. Om de bare har en forelder eller ingen foreldre eller fattige foreldre. Det er frihet og rettferdighet.

Kan norske arbeidstakere takke Høyre for Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, retten til sykepenger, betalte foreldrepermisjon ved fødsel i et år osv?

Unge Høyre bør ikke slamre så høyt med dørene. De har en tarvelig merittliste sett fra lønnsmottakernes side.

Jan Erik HagenNestleder Sosial Demokratisk Forum av AP