.

Barneminister Karita Bekkemellem Orheim har godkjent en hjerneskadd kvinne fra Norge til å adoptere et kinesisk barn. Er et barn fra Kina mindre verdt enn et barn fra Norge? Trenger det mindre omsorg? Skal alle ha rett til å adoptere barn uansett sinnstilstand? Er det det samme hvem som overtar omsorgen bare det er en kvinne? Det er mange spørsmål en kan stille seg i denne saken, men svarene gir seg selv. Barn skal ikke være noe leketøy for voksne. Barn er små mennesker som må tas vare på best mulig.

Men dette føyer seg bare inn i andre merkelige avgjørelser som Aps barneminister står for.

En far som har delt foreldrerett til sine barn, kan hvis mor får alvorlige psykiske problemer og må gi fra seg ansvaret, ikke få overta ansvaret for egne barn. Da blir barna satt bort til fosterforeldre. Og hvorfor? Barna har hatt god kontakt med far, men likevel skal barna settes bort til fremmede. Ja, han blir ikke engang vurdert. Er dette det beste alternativ barneministeren kan gi barna? Og så må hun spørre seg selv, hvem ville jeg overlate mine barn til hvis jeg måtte velge? Slik som det er nå blir barna og deres far overkjørt hensynsløst. Barneministeren bør ha respekt for skilsmissebarn og deres fedre. De er ofte de store taperne i dagens samfunn med oppløste hjem.

MARIE RAUM