Av Bjørn Otto Næss, KFO

Inger Lingjerde, Fagforbundet

Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet

Saken har underveis vært drøftet med de tillitsvalgte og det har vært god dialog og åpenhet i prosessen. Stiftelsens styre, har slik vi oppfatter det, tatt en tung og vanskelig beslutning ut fra de rådende forhold. Når det ikke har lykkes ledelsen å få satt politisk lys på saken, og man heller ikke har fått de nødvendige signaler og hjelp fra kommunens administrasjon i den vanskelige situasjonen som er oppstått, må vi akseptere at den løsning som er valgt er den eneste farbare vei.

Vedtaket som styret nå har gjort innebærer tap av 27 arbeidsplasser og 105 barnehageplasser. Dette er svært uheldig i en tid med økende arbeidsledighet, spesielt for kvinner innen denne sektoren. I tillegg er det som kjent et stort lokalt behov for å etablere nok barnehageplasser i Bergen.

Det er derfor med beklagelse de ansattes organisasjoner ser at en frivillig ideell organisasjon, som har vært med på å oppebære barnehagetilbudet i Bergen gjennom 30 år, nå må avslutte sin virksomhet på denne måten.