Men mitt spørsmål er, hvorfor er det så vanskelig å få den samme hjemmehjelperen hver gang? Stadig nye mennesker og alt skal forklares på nytt. Ringte lederen for gruppen, som svarte at «vi gjør så godt vi kan» — da må det være organiseringen som er gal. At vi får vikarer under sykdom og ferie er en selvfølge. Men vi bør ellers få den samme hjemmehjelperen som vi er blitt fortrolig med, og som har gjort seg kjent i hjemmet vårt. Stadig nye har også ofte problem med å finne frem til adressen, det hefter vekk tiden.

Hvem kan svare på dette? Hjemmehjelpkontoret kan ikke.

ESTHER SKOGEN, NYBORG