De «løper» som oftest på hele vakten, både på ettermiddagsvaktene og på helgevaktene uten pause. Som oftest er det bare ni timers hvile mellom to vakter, en hjelpepleiers jobb er utrolig tung både fysisk og psykisk. Grunnbemanningen er lav og blir lavere når annet personell er på kurs, møter eller liknende. Personell som egentlig skulle ha vært med i «stellet». Og enda lavere pga. det høye sykefraværet helsetjenesten har. Pleietyngden i landet har økt uten at bemanningen har økt tilsvarende.

Daglig trasker de flere kilometer. Dette resulterer igjen i at kroppen verker, beina svikter, ryggen slår seg vrang, og leddene trenger hvile. I noen sykehjemsavdelinger har sykefraværet økt med 100 prosent. Hva gjør vi så, eller hva burde vi gjort for lenge siden? Sykehjemmene og sykehusene skulle ha vært pliktig til å følge «lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø § 51». Der står det: «Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstakerne får en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom 2 arbeidsperioder.» Det vil si at når man jobber til 22.00 på en kveldsvakt, skal man ikke bli tvunget på jobb igjen kl 07.00 neste dag.

Så står det videre: «Dersom arbeidstiden er over 5,5 timer i døgnet skal arbeidet avbrytes med minst en hvilepause.» Det viser seg i de fleste sykehus og de fleste sykehjem at en lovlig halvtime pause får ikke personalet verken i helgene eller på senvaktene. Er det da rart at det blir sykemeldinger?

Dette er en umenneskelig rovdrift på hjelpepleierne, og lønnen er heller ikke noe å skryte av. Samtidig leser vi i avisen at Norge drukner i oljemilliarder og at Norges Bank ikke klarer å plassere pengene fortløpende. Helsetjenesten må nå tilføres tilstrekkelig med ressurser av personell, utstyr, økonomi, og for ikke å snakke om lovlige hvilepauser for hjelpepleierne. Da først tror jeg at sykefraværet vil gå ned.

Av Reidun Konglevoll, kommunerepresentant for FrP i Fjell kommune