KJARTAN MÆSTAD kjartan.maestad@bergens-tidende.no

Avdelingssykepleierne frifinnes for krav om oppreisning og erstatning. Askøy kommune frifinnes for krav om oppreisning og erstatning. Hjelpepleieren gikk til sak fordi hun mente avdelingssykepleierne ved sykehjemmet hadde kommet med ærekrenkende beskyldninger. Hun er dømt til å betale 385.000 kroner i saksomkostninger. — Vi har fått gjennomslag på alle punkter. Det er en lettelse for avdelingssykepleierne som har følt at hele deres profesjonelle integritet har stått på linjen, sier Halfdan Mellbye ved advokatfirmaet Secher. Han representerer de to avdelingssykepleierne.

Ikke fra egen lomme Saksøkers advokat, Harald Kobbe, hadde ikke lest dommen i går og ville ikke kommentere innholdet. - Det var ikke et resultat vi ønsket, og det var ikke et resultat vi ventet, er alt han vil si. Han kan heller ikke svar på om saken ankes. Det eneste han kunne bekrefte var at hjelpepleieren slipper å betale motpartens saksomkostninger på nærmere 400.000 kroner. - Det har hele tiden vært klart at Kommuneforbundet dekker saksomkostningene.

"Ikke tilstrekkelig bevist" Midt i mai braket partene sammen i Midhordland herredsrett. En uke var satt av til saken og 20 vitner var innkalt. Hjelpepleieren hevdet at hun på et møte med de to avdelingssykepleierne sommeren 1998 fikk vite at hun ble omtalt av kolleger som "ustabil og farlig". Påstandene, og det at hun aldri fikk vite hvem som mente dette, ble til slutt så problematisk for hjelpepleieren at hun gikk til injuriesak. Retten bemerker at partene er uenige om hjelpepleieren ble beskyldt for å være "farlig og ustabil" på møtet. Retten finner derfor ikke tilstrekkelig bevis for at avdelingssykepleierne fremsatte ærekrenkende beskyldninger.