Du vil trekke fra disse fattigste av våre familier kontantstøtten. Hva er det du tenker? Mener du at disse familiene har det for fett på sine minimale livsoppholdssatser? Tror du at en «vanlig» familie i Norge i dag ville klare seg på disse satsene? Du sier at kontantstøtten bør regnes som inntekt og dermed trekkes fra støtten til klientene. Hvorfor skal dette gjelde sosialklienter og ikke andre mennesker i samfunnet? Eller mener du at også en kone/mann som er hjemme med barn skal få kontantstøtten trukket fra den andre ektefelles lønn?

Nei, det gjør du nok ikke! Sosialklientene i Norge er de fattigste i vårt land. Dette er det ingen tvil om. De lever på bunnen. Men du mener altså at de har det for bra. «Nivået på sosialhjelp må være slik at man ikke belager livsoppholdet sitt på den i lengre tid. Målet må være mer permanente forhold på trygd eller aller helst i arbeid,» sier fraksjonslederen. Så klart!! Men, Høyre, mener dere at sosialklientene går på Sosialen fordi de ikke gidder å jobbe?

Realitetene er faktisk det at mange klienter har lidelser som det er vanskelig å diagnostisere, lidelser som gjør at de ikke får innvilget trygd eller er i stand til å arbeide. Hvorfor må de straffes for det, Høyre? Vær så snill, Høyre, ikke la sosialklientene være en salderingspost på bydelenes såkalte dårlige økonomi. Vær så snill, fraksjonsleder, ta kontakt med Aksjonskomitéen for sosial nød og sett deg inn i sosialklientenes realiteter.

Bjørg Sirevåg, Rød Valgallianse, nestleder i Bergenhus bydelsstyre