Hordaland Høyre mener regjeringens vedtak må medføre at det nasjonale registeret for fast eiendom blir et Hardangerregister, slik Løsøreregisteret ble Brønnøysundregisteret.

Hardangerregionen står overfor tøffe utfordringer. Endringer i næringsstruktur, offentlige etater og stortingsflertallets nei til bedre kommunikasjoner gjør at kommunene i Hardanger blir hardt rammet, og mange arbeidsplasser har gått eller kan gå tapt. Indre Hardanger trenger flere tiltak, bl.a. nye virksomheter for å balansere utviklingen. Slik Brønnøysund ble et revitalisert lokalsamfunn da Løsøreregisteret ble lagt dit, kan denne delen av Hardanger få en vitamininnsprøyting gjennom at det nasjonale registeret over fast eiendom blir lagt hit.

Fra Hordaland Høyre oppfordrer vi regjeringen til å legge det nasjonale registeret for fast eiendom, Hardangerregisteret, til Ullensvang.

ERNA SOLBERG,STORTINGSREPRESENTANTHØYRE