Av Rune Dahl Fitjar,FRIdemokratene i Bergen

Med interesse fordi det er en spennende aksjon som har fått stor oppmerksomhet, og med bekymring fordi det er okkupantene som har fått mest sympati i opinionen, faktisk i den grad at Universitetet ikke tør å kaste dem ut av eiendommen. Dette er bekymringsfullt fordi okkupantene gjennom sin aksjon avslører at de fullstendig mangler respekt for andres eiendom så vel som for de demokratisk valgte organer som styrer UiB, og fordi UiB gjennom sin reaksjon på saken stilltiende aksepterer innbrudd på dets eiendom.

Eiendomsretten er en viktig byggestein i samfunnet vårt. Den som på ærlig vis har ervervet seg eiendom kan selv fritt disponere denne. Dette er en rettferdig samfunnsordning, og hindrer at de mest ressurssterke kan ta seg til rette slik som det er blitt gjort i denne saken. For selv om okkupantene ynder å fremstille seg selv som en stakkars gjeng med boligløse, så finnes det definitivt mange som er i en verre situasjon enn dem. De mest ressurssvake kunne aldri ha gjennomført en slik aksjon som denne, den kunne bare bli gjennomført av en gruppe initiativrike, politisk aktive mennesker som er villige til å ta den risikoen en slik aksjon medfører og som kan argumentere og vinne gehør for sitt syn i opinionen. Resultatet er at en liten gruppe aktivister får bo gratis på Universitetets eiendom. Derfor er det skremmende at den jevne studentmasse og UiB selv i så stor grad aksepterer situasjonen, i stedet for å stole på at de demokratisk valgte organer, som faktisk gir studenter ganske stor innflytelse på alle nivåer i universitetshierarkiet, vil disponere UiBs ressurser på best mulig måte. Studentdemokratiet gir oss faktisk muligheter for å påvirke beslutningsprosessen på en rettferdig måte uten å måtte ty til kriminelle handlinger. I stedet er vi nå overlatt til en situasjon der de mest initiativrike kan ta seg til rette i Universitetet sine bygg og gjøre seg til talspersoner for alle andre studenter uten å ha spurt studentene selv.

Oppfordringen går derfor herved til Universitetets ansvarlige organer: Hiv di ut!