— Alle som var på barnehjem i Bergen mellom 1954 og 1980 må få mulighet til å forklare seg, hvis de ønsker det. Dette blir meget omfattende, sier fylkesmann Svein Alsaker til Bergens Tidende. Bakgrunnen er en rekke påstander om mishandling og overgrep ved barnehjemmet Morgensol og Bergens guttehjem på Garnes. Forholdene ligger fra 25 til 50 år tilbake i tid.

11 saksøkere - hittil

— Du kan trygt si at dette blir den største granskningen i kommunens historie. Og det blir dyrt for kommunen, sier fylkesmannen, som ikke har oversikt over hvor mange barnehjem som skal etterforskes.

Han fikk presentert gravejobben i et møte med kommuneadvokaten og representanter fra Bergen kommune fredag.

Etter kritikk for manglende forståelse, og åpenbart i frykt for bøttevis av millionsøksmål, vil byrådet i Bergen nå komme mulige rettssaker i forkjøpet. To kvinner med fortid på Morgensol barnehjem har allerede tatt ut søksmål. Og like før helgen sendte ni tidligere beboere ved Bergens guttehjem på Garnes en felles stevning til kommuneadvokaten. Alle krever millionbeløp.

Utpeker ekspertkommisjon

Fylkesmannen vil nå rådføre seg med Barne- og familiedepartementet før mandatet gis og kommisjonen utpekes.

— Vi har bedt om mer utfyllende materiale fra Bergen kommune. Samtidig er denne saken så alvorlig at vi vil rådføre oss med departementet, sier Alsaker.

Han sier det er naturlig at kommisjonen ledes av en erfaren jurist med dommerkompetanse. I tillegg bør det være fire-fem medlemmer med bakgrunn fra blant annet barnevern, psykologi og psykiatri. Det er uklart hvor lang tid arbeidet vil ta.

— En hel sektor skal undersøkes med hensyn til forulempning av barn, administrative forhold og oppfølging av tilsyn. For å si det slik: Det vil i alle fall ta mer enn tre måneder, sier Alsaker.

Tror på historiene

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen var i går ikke kjent med at ytterligere ni personer formelt har saksøkt kommunen.

— Dette vil kommuneadvokaten se på og behandle juridisk, sier Strøm-Erichsen.

Hun sier byrådet er opptatt av ikke å blande de juridiske og politiske sidene av saken.

— Vi skal ta imot og behandle en stevning. Vi tar imot alle henvendelser, og vil formidle dem til granskingskommisjonen, sier byrådslederen. Hun understreker at det er grunn til å tro på historiene og de triste skjebnene. Men forholdene ligger langt tilbake i tid.

— Kommunen har ikke automatisk et erstatningsansvar, sier byrådslederen, som nå vil avvente en grundig granskning.