Jeg har respekt for Høstelands sympati for Israels sak i konflikten med palestinerne, selv om den etter min mening er for unyansert. Når han derimot påstår at Palestina og palestinerne er en myte som det ikke finnes dokumentasjon for, er han på «ville veier». Dernest har jeg ikke forståelse for hvilken betydning det har at Høsteland benekter eksistensen av et folk og navnet på det landområde dette folk bor i.

Ifølge Høsteland har den jødiske stat hatt sin beliggenhet i området i mange tusen år. Den første hebraiske staten ble opprettet omkring år 1000 f. Kr. År 132 e. Kr. opphørte den siste jødiske stat for godt å eksistere. I løpet av disse ca. 1000 år var det ikke en sammenhengende jødisk stat. Først i 1948 ble det opprettet en ny jødisk stat.

I 1912 var det ca 84.000 jøder av en samlet befolkning på ca. 752. 000 i Palestina. Den såkalte Balfour-erklæringen av 1917 ga støtet til en senere betydelig innvandring av jøder.

Etter 1. verdenskrig omfattet det britiske mandatområdet Palestina landet mellom Libanon og Syria i nord, Irak i øst, Egypt i sør og Middelhavet i vest. I 1920 ble emiratet Transjordania utskilt, det som i 1946 ble anerkjent som staten Jordan.

På samme måte som noen tragisk nok bestrider Israels rett til å eksistere, er det like tragisk når Høsteland og hans trosfeller bestrider FNs og dermed verdenssamfunnets respekt for palestinernes rett til sin eksistens.

OLE JOHAN GIERTSEN