Disse meningene sier vi oss dypt enige med. Men her er mer med denne saken, nemlig at Høyres Christopher Brun i fremskrittets og utviklingens navn ikke har fått med seg det faktum at minnesmerker i sin natur er statiske i tid. De ble reist for at etterslekter skulle ha et memento der enkeltpersoner, grupper og ulike begivenheter har hatt stor betydning for samfunnet som har latt reise minnesmerkene.

Minnesmerkene kan altså ikke utvikles, de er skapt i en tid og under omstendigheter vi skal og må minnes. De er en stor hjelp til det å kurere historieløshet.

Går utviklingen videre i samme spor som her, kan vi kanskje våkne en dag der minnesmerker over kulturpersoner av verdensformat er blitt til teltstenger i en skjenkestue.

ARILD M. KNUTSEN, FORMANN I BERGEN ORLOGSFORENING