Det er flere gode grunner til å gå tilbake til den gamle promillesatsen.

For det første er det svært usikkert at promiller mellom 0.2 og 0.5 har innvirkning på kjøreferdighetene til bilistene, og det finnes trolig ikke en eneste sak der promille under 0.5 har vært årsak til en ulykke. Det blir derfor meningsløst at politiet skal bli nødt til å bruke ressurser på dette når det er langt viktigere saker som trenger prioritet. I verste fall fører dette merarbeidet til at arbeidet med etterforskning av mer alvorlig kriminalitet blir skadelidende.

Det har også vist seg at det er svært vanskelig å måle så lave promiller, og risikoen for å ta feil øker betraktelig. Dette er ikke akkurat med på å øke tilliten til politiets viktige promillekontroller.

Dessuten er det tvilsomt at den nye grensen har hatt noen preventiv effekt på bilistene. Det blir ikke akkurat færre som fyllekjører bare fordi promillegrensen nå er satt ned.

At promillekjøring er et stort problem som må bekjempes er nok de fleste enige om. Det er likevel feil av regjeringen å bruke ressursene til å ta folk med promiller under 0,5 når det ikke er dem som forårsaker ulykkene. Det en heller burde prioritere er det forebyggende arbeidet for å endre folks holdninger til bilkjøring og alkohol. Det er tross alt kun slik vi kan gjøre veiene våre tryggere.

AUDUN SOMMERLI TIME HORDALAND UNGE HØYRE