debatt Eyvind Elgesem, fagsjef/Ungplan as

Sammen med nærradiostasjonen Vågen, og skråsikre representanter for politikerstanden og FO (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere), sprer avisen igjen et inntrykk av Ungplan som en hevngjerrig og repressiv organisasjon. Vi blir blant annet beskyldt for å gi barnevernsklienten Richard Ringheim represalier for å ha sagt «sin mening» under barnevernhøringen i Bergen og senere.

Richard Ringheim kan selvfølgelig mene hva han vil, hvor han vil. Ingen legger hindringer i veien for det, noe som tydelig synes i pressebildet. Hans fremstilling av situasjonen i Ungplan og sitt eget tiltak er imidlertid helt snudd på hodet, og sterkt forvrengt i forhold til enhver rimelig oppfatning av forholdene. Ringheim har ikke fått konfiskert noen gjenstander, og han havnet på glattcelle etter en politimessig vurdering, for å beskytte personalet i tiltaket.

Når det gjelder tiltaket, vil jeg påpeke følgende:

Tiltaket står på planen for Hordaland fylkeskommune og det er løpende kontakt mellom plasseringskommune, fylkeskommune og Ungplan om utviklingen i tiltaket.

Tiltaket er selvfølgelig underlagt Fylkesmannens tilsyn. (Fylkesmannen har for øvrig bekymret seg for Ungplans problemer med å beholde autoriteten i tiltaket, ikke vår harde, repressive maktbruk.)

Tiltaket er åpent og kjent for samarbeidspartnere fra mange etater, blant annet de lokale skolemyndighetene og politietaten.

Disse etatene vil kunne underbygge Ungplans versjon av de begivenhetene som omhandles i BTs artikkel. Utviklingen i tiltaket er grundig belyst i rapporter og andre dokumenter. I en situasjon der vi kan snakke fritt om saken og føre vitner, vil vi langt på vei kunne dokumentere og sannsynliggjøre et helt annet bilde av hva som skjer rundt Richard Ringheim enn det BT gir.

De ansatte i Richard Ringheims tiltak er ikke i stand til å jobbe med ham lenger. De har gjort en heltemodig innsats. Problemet er ikke represalier mot Richard, men at Ungplan og Barnevernet ikke har forutsetninger for å mestre situasjoner av den typen som har utviklet seg i dette tiltaket. Blant annet ved hjelp av pressen har Richard Ringheim klart det han ønsker: Å gjøre en vanskelig omsorgssituasjon helt umulig. Samtidig er det ikke enkelt for Ungplan å skrive ham ut, selv om vi lenge har tenkt at det er det beste for organisasjonen. Vi ser jo for oss overskriften i BT: «Ungplan løper fra ansvaret!» Og hvis vi biter tennene sammen og holder ut: «Ungplan nekter å frigi Richard. Bare opptatt av pengene!”» Hva vi enn gjør i denne situasjonen vil det være feil. Vi håper imidlertid at vi i samarbeid med kommunal og fylkeskommunal barneverntjeneste og andre, skal kunne finne en løsning for Richard Ringheim, i eller utenfor Ungplan. Vi har ingen prestisje eller andre hensyn som hindrer oss i det.