Avtalen fikk særlig RV og SV til å skumme av indignasjon. Betalingen for ledervervet var nemlig at Ap støttet et forslag fra Høyre om å overføre kulturfeltet fra oppvekstkomiteen til finanskomiteen. Et forslag som det forrige bystyret avviste forrige uke.

SVs Tine Åsgård uttrykte sterke følelser fra talerstolen:

— Jeg er sjokkert og synes vi er vitne til en utrolig prosess.

RVs Torstein Dahle betegnet avtalen som «mildt sagt svært uheldig».

Også Frps Liv Røssland ga uttrykk for skuffelse:

— Det er synd at bystyrets vedtak ikke gjaldt mer enn en uke, sa Røssland.

Irritasjonen skyldes ikke minst at partiene ikke kjente til denne komitesjongleringen da vervene ble fordelt sist torsdag. Småpartiene plasserte derfor kulturpolitikerne sine i oppvekstkomiteen, der de nå skal stelle med skole, barnehage og idrett, men ikke kultur. Kulturen skal tallknuserne i finanskomiteen ha hånd om.

Ap får med dette to kommunalråder, slik partiet høylytt har krevd. Ohnstad leder finanskomiteen, mens Anne-Grete Strøm-Erichsen skal lede komité for miljø og byutvikling.

Leder for helse- og sosialkomiteen er Liv Røssland, leder for oppvekstkomiteen er Oddny Miljeteig (SV)