Men han vart trekt for bordskikken. Dermed glapp pokalen. Kjell Einar Almeland (i midten) vann tevlinga, der kniv var einaste reiskap.

— Lært det av bestefar på Hegleplassen, forklarte han.

Smalahovetreffet sette i går ny serveringsrekord:

568 personar fekk kvar sitt halve hove, og alt som høyrer til, sett på bordet framfor seg på knappe ni minutt.

FOTO: ARNE HOFSETH