BT 2.10.03 hadde oppslag om at foreldre i Kanutten barnehage ønsket å anmelde Bergen kommune fordi foreldrebetalingen i barnehagen er altfor høy. Den er satt til kr 4008 pr. måned. Sett fra foreldrenes ståsted er det kommunen som har ansvaret for at foreldre må betale en blodpris for barnehagetilbudet. Dette er en påstand som ikke kan stå uimotsagt.

Bergen kommune har vært spydspissen i Norge på å likebehandle private og kommunale barnehager. I Bergen er 70 prosent av barnehagene private. Ingen storbyer har gitt et tilsvarende høyt tilskudd pr. barnehageplass som Bergen. Dette har også noen private eiere våget å si høyt i pressen. Vårt politiske styre bør få ros når de bidrar positivt til velferdspolitikken.

Hvem som helst har rett til å starte som barnehageeier i Norge. Ingen spør deg om din kompetanse eller din personlige skikkethet. Er barnebygget godkjent, får du både statlige og kommunale tilskudd. Det kan ikke være slik at dersom en privat eier velter utgiftene av dårlig styring over på foreldrene, så er det kommunens ansvar. I Bergen får alle private barnehager et likt kommunalt aktivitetstilskudd. I tillegg kommer statlige øremerkete tilskudd som går uavkortet til den enkelte barnehage. Så fastsetter eier foreldrebetalingen. Stat og kommune har økt tilskuddssatsene med ca. kr 40.000 pr. barnehageplass de siste årene, og anmodet eierne om å redusere foreldrebetalingen. Mange eiere har tatt dette styringssignalet alvorlig.

Den gjennomsnittlige foreldrebetalingen i private barnehager i Bergen er kr 3300 pr. måned. Forholdet er også slik at Husmødrenes barnehager som er en privat eierorganisasjon har en lavere foreldrebetaling enn kommunen selv. Dette er ikke fordi Husmødrenes barnehager driver barnehager av en lavere kvalitet eller fordi de får høyere tilskudd, men fordi eierne er skikket til å drive barnehagevirksomhet. La oss heie frem disse eksemplene i pressen!!

Av B. Johannessen, Bergen