Nei, så lett er det nemlig ikke å stryke ut mange hundre års psykisk terror begått i Guds navn. Har våre kristne ledere tenkt over alle de tusener og atter tusener som av helvetesfrykt har endt opp som nervevrak? Hvem har glemt Hallesbys helveteslære og hans dommedagsprofeter som reiste land og strand rundt og skremte vannet av svake sjeler og folk med dårlige nerver?

Ikke en eneste gang har man hørt noen kristne ledere stå frem og ydmykt be folk om unnskyldning for de lidelser denne læren har påført folket. Det er vel kanskje i frykt for at man kan få mistanke om at det kan foreligge flere «mistolkninger» i Bibelen og at ikke alt som er skrevet er garantert 100 prosent sant.

Den tyske president Brandt knelte foran den ukjente soldat i Polen og bad om unnskyldning for den urett tyskerne hadde begått i Polen. Når kan vi forvente en offentlig beklagelse fra våre kristne ledere for de lidelser de har vært med på å påføre vårt folk med sin helveteslære?

KÅRE UNNELAND,BERGEN