«Vi bare holder oss mest mulig lojale til den opprinnelige greske grunnteksten,» sier Hans Kvalbein ved Menighetsfakultetet.

Hvor er lojaliteten til grunnteksten når man beholder et ord fra norrøn mytologi som forhenværende biskop Per Lønning beskriver som «reinspikka hedenskap»? — og som dessuten inntar en sentral plass i moderne bannevokabular?

Per Lønning har utvilsomt rett når han sier i sin Aftenposten-kronikk 15. september 02 at det er en skjebnens ironi uten like at konservative kristne tviholder på uttrykket «helvete» som garanti for «rett lære».

For øvrig er det min oppriktige mening at religionene har stelt i stand nok av helvete på denne jord, om de ikke også skal trekke det med seg hinsides!

AKSEL SÆTHRE, BERGEN