JAN HANSEN,TIDLIGERE NESTLEDER I SFMB.

Viser til BT-artikkel vedrørende trusler om anmeldelse av tidligere Garnes-gutter.

Jeg kan bekrefte at et enkeltmedlem i SFMB, muligens også et tidligere ekskludert medlem av SFMB blir politianmeldt for de løgnaktige påstandene som er framsatt i BT i forrige uke. Øvrige medlemmer i støtteforeningen SFMB har overhodet intet med vedkommendes uttalelser å gjøre, noe vi i dag også har fått skriftlig bekreftelse på fra en av gruppens talsmenn som også er gjenværende styremedlem. Relasjonene mellom meg som avgått nestleder, den tidligere lederen og øvrige i støttegruppen er som før, vi er venner og snakker sammen selv om vi har splittet opp, har delte meninger og ulike oppfatninger. Det skulle da ellers bare mangle at vi ikke skulle få lov til å ha det.

Jeg kan videre meddele at granskningsutvalgets juridiske sekretær i detaljer pr. telefon i dag blitt forhåndsorientert om alt som har skjedd i saken. Øvrige og media vil få alle de faktiske forhold i saken lagt på bordet på vår planlagte pressekonferanse i Bergen 16 august 2002.At også advokat Per Magne Kristiansen i en kommentar faktisk går god for utspillet som dette enkeltmedlemmet har kommet med til BT, uten at de gjenværende medlemmene i SFMB hadde en minste aning om artikkelen, er helt ufattelig.Det er helt bort i natten å skrive at jeg er i krig med flere i SFMB som BT skriver. Det har oppstått en alvorlig konflikt på grunn av et enkelt medlem samt et tidligere ekskludert medlem i SFMB. Jeg vil påpeke at det både for meg og den tidligere lederen er viktig at ikke uskyldige rammes for noe som et enkelt medlem har gjort på eget initiativ, uten at de andre i gruppen har vært orientert eller soger hadde gitt sin godkjenning. Anklagene som det ene medlemmet med god hjelp fra et ekskludert medlem har kommet med til Bergens Tidende er svært alvorlig. Det er derfor snakk om en person i SFMB og en utenforstående, ikke flere, som BTs journalist har tatt til orde for. Vennligst siter meg korrekt i denne alvorlige saken.