Arbeiderpartiet viste seg i går å være delt på midten.

Samtidig signaliserte Liv Røssland at Frp skal diskutere saken på nytt før bystyret. Frp kan da ende med å si ja til sprøyterom, slik partiets stortingsgruppe gjør. I går gikk Frp imot.

går var det bare SV og RV som ubetinget sa ja til sprøyterom i Bergen. Halve Aps gruppe sa ja til selve prinsippet. Også Høyre er positiv, men vil først etablere et slikt tilbud i Bergen dersom overdosetallene øker på nytt.

Frem til desember i fjor var det 14 overdosedødsfall i Bergen, noe som er en halvering fra toppåret 2000.