Som leder av NSF Landsgruppe av helsesøstre i prosjektperioden har jeg fulgt prosjektet med interesse, og ser fram til bedring av tilbudet til unge jenter som trenger prevensjon.

Det har vært vellykket fordi det kombinerte flere virkemiddel: at p-pillene ble delt ut gratis, og at tilbudet var lett tilgjengelig. Av BT sin underleder 25. mai synes de å støtte bare den delen som går på at p-pillene skal være gratis, men ikke at de er lett tilgjengelige!

Helsesøstrene er tilgjengelige både fordi de er (men i for liten grad!) der de unge er; på skolene, og der de unge går; på Helsestasjon for ungdom.

At helsesøstre skal dele ut/foreskrive p-piller har fått økt aktualitet i tiden siden prosjektet ble satt i gang. Bl.a. er det nå kommet i handelen «Akutt p-piller» som er reseptfrie. Erfaringen er at selv om disse kan kjøpes fritt på apotek så er det mange unge jenter som oppsøker helsesøster for å drøfte sin situasjon, og få råd og rettledning før de kjøper slike p-piller. Det er da urimelig at helsesøsteren ikke kan følge opp de unge ved også å foreskrive eller dele ut p-piller for jevnlig bruk.

Satsingen på at helsesøstrene er sentrale i dette arbeidet virker derfor fornuftig. All virksomhet i helsevesenet må være forsvarlig, og det viktige er krav til utøverne om tilstrekkelig kompetanse slik at kvinnenes helse blir sikrest best mulig – ikke den bruk av helsepersonell som BT forutsetter.

Det er gode grunner for å satse videre på resultatene fra prosjektet, og jeg håper at det raskt blir arbeidet frem tiltak over hele landet som sikrer at de som er unge jenter nå får god hjelp når de trenger prevensjon.

TORUNN L. RINGHEIM,VOSS