I slike alvorlige tilfeller mener jeg at foreldrene absolutt har rett til å få vite om hva som er blitt fortalt — raskest mulig!

Hvis det gjaldt seksuell aktivitet er det en annen sak og ikke noe som burde blitt fortalt til foreldrene, men når det gjelder noe så alvorlig som voldtekt er det helt annerledes.

Jeg skjønner veldig godt at det er vanskelig å vite når taushetsplikten skal gjelde eller ikke, fordi det kan jo finnes tilfeller hvor dette kan gå ut over personens sikkerhet.

JENTE 17