Den ene saken dreier seg om Tore Herstad, lenket til en oksygenmaskin i en bydel i Bergen, og den andre om Ingeborg Lange, mutters alene i et nedlagt aldershjem i Isfjorden og i lange perioder uten tilsyn.

Man kan ikke si at de faller mellom to stoler når de ikke får den hjelp eller omplassering de trenger, men at de rammes av en politisk trenering.

Det synes for meg som om det stadig blir flere liknende saker som belyses i norske aviser, og det er trist at det er kun i mediene de får nødvendig oppmerksomhet. Den ene trenger hjemmehjelp for å få kjøpt seg mat, den andre en omplassering for å slippe ensomheten.

I Bergen uttaler byråd Kristin Ravnanger at hjemmehjelpstjenesten har et forsvarlig nivå selv om man ikke har midler til å hjelpe og selv om man kunne ønske å gjøre mer. I Rauma kommune uttaler helse— og sosialsjef Perry Ulvestad at situasjonen ikke er uforsvarlig, men langt fra tilfredsstillende.

Er det et tilfeldig sammenfall eller er det politisk enighet om å uttale seg på denne måten, og hvis man bare gjentar dette i alle saker de fleste plasser, så blir vi tilfredse med svarene?

Er det forsvarlig at en lenket person ikke skal få anledning til å handle inn til nødvendig kosthold?

Er det forsvarlig at en person overlates til seg selv uten tilsyn selv når hun ramler overende og må ligge i flere timer for å få hjelp til å komme seg opp?

Noen ville si stopp og frasi seg sitt ansvar for at myndighetene skal bli gjort oppmerksom på disse problemene. Andre ville belyse problemene med andre midler. Men at man rir på sin høye hest og mener at slike situasjoner er forsvarlige når det ikke er det, er å vise forakt for folk.

Kan dere ikke tore å stå frem og fortelle at dette absolutt ikke er forsvarlig, og at dere vil kjempe for å finne en bedre løsning? Ved å gjenta mange nok ganger at mangler er forsvarlig, vil kanskje føre til at vi begynne å tro dere. Til slutt vil vi få et samfunn som ramler fra hverandre og ungdom som vokser opp i troen om at det er nytteløst å kjempe. Norge har god økonomi, men ikke politikere som tør å bruke av overskuddet slik at vi får løst helseproblemene våre i dag. Skam dere!