Det bekrefter administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes overfor Bergens Tidende.

Sykehusledelsen har regnet ut at sykehuset må spare 650 millioner kroner i forhold til første utkast for å bringe budsjettet i balanse.

Ved hjelp av redusert overtid, bedre planlegging og reduserte medikamentkostnader regner ledelsen med å spare betydelige beløp. Likevel gjenstår det å finne ca 300 millioner kroner, noe som kan føre til at Helse Bergen får vansker med å utføre sine lovpålagte oppgaver.

Lengre pasientkøer

Bogsnes bekrefter at det er umulig å gjennomføre sparetiltakene uten at pasientbehandlingen blir skadelidende. Følgene blir lengre pasientkøer og redusert aktivitet og kan også føre til reduksjon i antallet stillinger ved sykehusene på Voss og i Bergen.

Bogsnes mener den økonomiske situasjonen i Helse Bergen er dramatisk.

— Slik situasjonen er blitt, er det fare for at vi ikke har nok midler til å gjennomføre de oppgavene sykehuseier har pålagt oss. Får vi ikke mer penger, er lengre pasientkøer og reduksjoner i bemanningen uunngåelig, slår direktøren fast.

Foreløpig vil hun ikke gå ut med hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres for å redusere aktiviteten tilstrekkelig

Men direktøren lar det tydelig skinne gjennom at selv ikke for et så stort helseforetak som Helse Bergen er 300 millioner kroner småpenger.

Til sammenlikning er årets driftsbudsjett for Barneklinikken ýbareý 178 millioner kroner, mens de budsjetterte driftsutgiftene for Kvinneklinikken er 216 millioner kroner.

Helse Bergens driftsbudsjett er i år på 4,6 milliarder kroner. Det mangler fortsatt så mye som seks prosent av dette for å få neste års budsjett i balanse.

Snur hver stein

Bogsnes opplyser at ledelsen i Helse Bergen nå gjennomgår alle aktiviteter ved alle avdelinger.

— Vi vurderer hvilke aktiviteter som kan reduseres uten at det går ut over kravet staten pålegger oss til å yte øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp til våre pasienter. I tillegg har vi også lovpålagte undervisningsoppgaver vi må opprettholde neste år, sier Bogsnes.

— Gjennomgangen skal også synliggjøre overfor sykehuseier at det eksisterer et reelt gap mellom behov for midler og de oppgavene vi er pålagt å utføre. I neste omgang vil det bli opp til sykehuseieren å ta stilling hvilke tiltak som må settes inn for at innbyggerne i vårt distrikt kan få den helsehjelp de har krav på, sier Bogsnes.

Frist til desember

Vestlandssykehusene ville ha fått en ekstrabevilgning på 700 millioner kroner om staten hadde innført Hagen-utvalgets forslag til ny finansieringsmodell for sykehusene.

— Helse Bergen har flere ganger dokumentert at vi ikke har fått så store overføringer vi har hatt krav på..

— Jeg er svært skuffet over at staten ikke er villig til å rette opp skjevfordelingen som vestlandssykehusene har lidd under, ved å innføre nye fordelingskriterier allerede fra årsskiftet, sier Bogsnes.

Sykehusledelsen har frist til midten av desember med å konkretisere sparetiltakene. 18. desember skal endelig budsjett vedtas.