Av Per Svein Dufva, Leder Hordaland lektorlag

I BT 13.2 går Henning Warloe hardt ut mot Utdanningsforbundet (UFO) og gir sin uforbeholdne støtte til partifelle Kristin Clemet. Endelig har lærerne fått den rette arbeidsgiveren, altså kommunene, som forhandlingsmotpart, og en udemokratisk ordning har opphørt å eksistere. Siden Warloe er så opptatt av demokrati, er han sikkert enig i at Clemets fremgangsmåte var udemokratisk. Jeg ga for øvrig rede for Norsk Lektorlags syn i BT. 9/2 d.å. Jeg vil ikke gjenta for mye av det her. Og vi får tro at UFO klarer å svare for seg selv.

Jeg vil gjerne sitere fra Warloes innlegg: «I Høyre ønsker vi å følge lærerne bedre opp, med fokus på kompetente lærere, tilpasset undervisning for den enkelte elev ut fra evner og anlegg, større krav til læringsmiljø og ordensproblemer og større krav til elevenes læringsutbytte og resultater». Dette er i helt i tråd med Norsk Lektorlags syn. Han kunne også skrevet større krav til etterutdanning av lærere, adjunkter og lektorer og større krav til rehabilitering av nedslitte skolebygg. Det er bare det at når dette kommer fra en politiker, får det en til å tenke at det snart er valg. Warloe har startet tidlig på valgkampen. For det er nok en valgtale dette er. Spørsmålet er nemlig: Har du penger til dette? Bergen vil få et underskudd på 250 millioner. Hvor mange sykehjemsplasser f.eks. har Høyre tenkt å legge ned for å få råd til partiets skolepolitikk? Og Bergen er ikke den eneste kommunen med pengesorger. Derfor vil vi helst forhandle med staten. For at alle elever i norsk skole skal ha et likeverdig skoletilbud, med de samme fagplaner, samme tilgang på godt utstyr, bibliotek og sunne, trivelige skolebygg. Og sist, men ikke minst, kunnskapsrike, erfarne og entusiastiske lærere, adjunkter og lektorer.