På dette møte vil jeg ikke høre bare tomme ord, men jeg vil se konkrete planer for hva du har tenkt å gjøre, og når dette skal bli gjort. Jeg vil også vite hvorfor dere ikke vil gjeninnføre husleienemnda som bl.a. kunne sette en makspris på utleieboliger.

Jeg vil også vite litt om planene angående sosial boligbygging fremover. Jeg kunne også tenke meg å diskutere med deg om det ville være mulig å innføre en lov slik de har i bl.a. Nederland og England, hvor det er lovlig å flytte inn i tomme hus uten huseiers tillatelse.

Jeg har ikke så mange penger, så jeg ser helst at vi kan møtes i Bergen. (Med mindre du kan betale reise for meg over fjellet).

mvh. Ståle Holgersen

(... bare svar meg på denne mailadressa: Stale.Holgersen@student.uib.no, evt. ring 180 for tlf. nr.)

Snakkes.