Det er opplagt at Havnevesenet må ha rikelig armslag, men det er også god grunn til å undersøke om Havnevesenet sitter på noen eiendommer mer av gammel vane enn av reelle behov.

Kartleggingen bør munne ut i en byutviklingsplan der bystyret tar tilbake styringen av sjølinjen. Altfor mange private prosjekt har gått på bekostning av viktige fellesverdier. Som profesjonell forretningsaktør må også Havnevesenet finne seg i å bli holdt i ørene av de folkevalgte.