— Nybygget og vannanlegget gjør at vi på Matre kan jobbe under veldig kontrollerte forhold. I dag foregår det forskning på laks på Matre Havbruksstasjon. Nyanlegget gjør at vi kan utvide denne forskningen både når det gjelder skala og kapasitet, og eventuelt også forske på andre arter, forteller forsker Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet.

Ny kai og pumpeanlegg

Den eksisterende bygningsmassen skal bestå, og nybygget og vanntankene skal legges mellom disse. I tillegg skal det bygges ny kai, pumpeanlegg og uteområdet skal oppgraderes.

— Vanligvis når vi planlegger et bygg utgjør kanskje vvs-delen omtrent 20 prosent av kostnadene. På Matre er cirka 50 prosent av budsjettet avsatt til vanntekniske installasjoner. Dette har i mye større grad også bestemt hvordan bygget måtte utformes, forteller Nina Pettersen arkitekt hos Bjerk og Bjørge as Arkitekter og prosjekteringsleder for nybygget i Matre.

Bygningen får en nesten trekantet form. Nærmest vanntankene ligger de tekniske rommene. Deretter kommer en karanteneavdeling som vil ha så stor kapasitet at en kan følge en hel livssyklus i karantene, ikke bare i en avgrenset tid.

Helt i den andre enden, nærmest det eksisterende administrasjonsbygget, ligger diverse laboratorier og rom med forskjellige funksjoner, for eksempel løsemiddellaboratorium, støyrom, operasjonsrom og lignende.

Våtlaboratorier

Det største arealet er avsatt til forskjellige våtlaboratorier. I store og små vannkar kan fisk studeres i alle livsstadier, fra egg til stamfisk, og under ekstremt god kontroll på både vann, temperatur og lys.

Hver forsøkshall får tilgjengelig åtte ulike vannkvaliteter som kan blandes til uendelige varianter. Dette styres lokalt i laboratoriet. En desentralisert vannblanding har en unngått for å få maksimal fleksibilitet og kontroll. Uansett årstid kan temperaturen holdes konstant, eller varieres mellom null og 20 grader, saltholdigheten, oksygen- og nitrogeninnholdet og alle de andre vannkomponentene kan kontrolleres og varieres.

Langs forsøkshallene ligger kontrollsonen hvor en eventuelt kan vaske og desinfisere seg. Denne må en innom dersom en skal fra en hall til en annen. Dette for å unngå smitte.

Ferskvann og sjøvann

Laboratoriene blir forsynt med både ferskvann og sjøvann. Både ferskvannsforsyningen og dypvannsledningen blir nye. Sjøvannet hentes ute i fjorden på 90 meters dybde.

— Kapasiteten er stor. Hvert minutt behandles omtrent 15.000 liter saltvann og like mye ferskvann. Vi får så store reservoarer at vi slipper å bekymre oss for vanntilførselen, noe som gir ennå større grad av sikkerhet, forteller Taranger.

Resultatene av forskningen som foregår innendørs skal blant annet sammenlignes med resultatene i en fiskemerd som ligger ute i fjorden og som tilhører havbruksstasjonen.

— Hovedhensikten med vårt arbeid er å fungere som rådgivere for Fiskeridepartementet om hvilke betingelser som bør stilles for å få drive med fiskeoppdrett. Det er en måte å sikre fiskens velferd, sier Geir Lasse Taranger.

UNIKT VANNANLEGG. Matre Havbruksstasjon skal bygges ut for en nettosum på 92 millioner kroner.<p/> TEGNING: BJERK OG BJØRGE AS ARKITEKTER