Seim savner edruelige fakta fra min side. Jeg skal meget kort trekke frem uomtvistelige fakta.

1. Veien over Hardangervidda vil med fremtidig oppgradering blir ca. 460 km fra Bergen til Oslo.

2. Ekspressveien vil bli 397 km fra Bergen til Oslo.

3. Hvordan får du 470 km til å bli kortere enn 397 km? Har det kanskje noe med Høyres edruelighet å gjøre?

4. Både Hardangerbrua og Hardangervidda vinteråpen er av miljøgrunner sterkt frarådet både av Direktoratet for naturforvaltning og Miljøforbundet.

5. Stortinget har ikke bare én gang, men faktisk to ganger sagt nei til broen og i tillegg sagt nei til Stamvei RV7 over Hardangervidda.

6. Samfunnet, næringsdrivende og publikum vil spare betydelige beløp ved bruk av ekspressveien sammenliknet med veien over Hardangervidden.

7. De totale stigninger over Ekspressveien medfører ikke et ekstra løft av godset på 1600 meter. Hardangerviddas høyeste veipunkt er ca. 1250 meter. Ekspressveiens høyeste veipunkter er ca. 1000 meter. Hardangerviddas samlete totale stigninger regnet fra Bergen er høyere og har i tillegg til dels brattere stigninger enn Ekspressveien.

8. Fergefri kyststamvei til Haugesund og Stavanger vil også bety betydelige sparte beløp og ca. 50 prosent reduksjon i transporttid.

9. Hordaland Høyre v/Oddvar Nilsen, motarbeidet meget aktivt Jondalstunnelen sist i Stortinget. Takket være Frp, SV Ap og Sp lyktes han ikke. Men nå har Høyre snudd. Ifølge Høyres partiprogram går partiet nå inn for Jondalstunnelen.

Seim — jeg begynner å se lys i tunnelen.

KAARE HARTMANN