I det nye passfrihetsområdet må vi altså reise med pass. Det må en justisminister til for å forstå hvordan dette henger sammen. Både den svenske, finske og norske ambassaden i København anbefaler at nordiske borgere tar med seg pass når de besøker andre nordiske land — stikk i strid med departementets fremstilling. Det er da også ambassadenes versjon som passer best med teksten i Schengen-konvensjonen. Spørsmålet om å vise pass eller ikke, er uviktig, men det har vært kanskje det viktigste argumentet for å få Norge med i Schengen. Nå viser det seg at det ikke holder.Schengen er en sentral del av oppbyggingen av Europas Forente Stater. Det er et system for kontroll og for utestenging av uønskede personer, som er utviklet for å bøte på at grense-kontrollene mellom medlemslandene er blitt bygget ned. Norge har praktisk talt ingen innflytelse på beslutningene, som fattes av EU. Hvis det er en bestemmelse Norge ikke kan godta, opphører Schengen-samarbeidet mellom EU og Norge. I virkeligheten er Norges tilslutning en rein underkastelse under EU på et viktig område og en betydelig avgivelse av nasjonal suverenitet.Kriminalitetsbekjempelse har vært et annet viktig argument for Schengen. Harlem beskriver Schengen Informasjonssystem (SIS) som et kriminalitetsbekjempende organ, men i formålsparagrafen til SIS står det ingenting om kriminalitetsbekjempelse. Formålet er kontroll generelt; blant annet " å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet, herunder statens sikkerhet". Dette vide og vage formålet åpner, sammen med andre bestemmelser i Schengen-konvensjonen og Schengen-tilknyttede organer, for politisk overvåking og et misbruk, som allerede er dokumentert. På den annen side bekjempes ikke grenseoverskridende kriminalitet ved å bygge ned grensene og grensekontrollene, noe som underbygges av det amerikanske narkotikapolitiet (DEA). DEA hevdet i rapporter i fjor, at Europa er i ferd med å tape kampen mot narkotika og at Schengenavtalen er sterkt medvirkende til dette.Arbeiderpartiet, sammen med allierte, særlig i Høyre og Fremskrittspartiet, har med Schengenavtalen underlagt Norge EU på nok et viktig område. Til høsten er det valg. Skal vi ha håp om et selvstendig Norge i fremtiden, er det avgjørende at EU-motstanderne stemmer på andre partier enn disse EU-kameratene. Tore Flo